S energií v těle, se sluncem v duši...

1. turnus v Dobroměřicích

Vážení příznivci našeho tábora,

velice si vážíme vašeho zájmu a oznamujeme všem, že ke dni

7.3.2018 je kapacita našeho běhu zcela naplněna. Ti, kteří

obdrželi registrační SMS jsou řádně zapsáni a mohou do

stanoveného termínu provést úhradu. Ostatní zájemci budou

evidováni na pozici náhradníků.

Děkujeme všem.


Cena:            

pro členy sokola        nocující 1700,-Kč      docházející 1400,- Kč

pro nečleny                nocující 2000,- Kč     docházející 1700,- Kč


Úhradu za příslušnou variantu tábora proveďte do 31. 5. 2018

osobně u hlavní vedoucí, nebo bankovním převodem na účet

č. 1020511339/0800. Jako variabilní symbol uveďte datum narození

dítěte ve tvaru "ddmmrrrr", do poznámky připište jméno a příjmení

táborníka.Téma letošního tábora:


Přihláška ke stažení zde: přihláška_2018