S energií v těle, se sluncem v duši...

1. turnus v Dobroměřicích

Vážení příznivci našeho tábora,

tato zpráva je určena zejména rodičům táborníků a týká se Posudku

o zdravotní způsobilosti dítěte. Ten nyní platí 2 roky od vystavení,

což znamená, že by měl být platný posudek z loňského roku. Prosím

zkontrolujte si jejich platnost a v případě potřeby si včas nechte

vystavit posudek nový. Formulář ke stažení naleznete zde:


Posudek_o_zdravotni_zpusobilosti_ditete.docxCena:            

pro členy sokola        nocující 1700,-Kč      docházející 1400,- Kč

pro nečleny                nocující 2000,- Kč     docházející 1700,- Kč


Úhradu za příslušnou variantu tábora proveďte do 31. 5. 2018

osobně u hlavní vedoucí, nebo bankovním převodem na účet

č. 1020511339/0800. Jako variabilní symbol uveďte datum narození

dítěte ve tvaru "ddmmrrrr", do poznámky připište jméno a příjmení

táborníka.Téma letošního tábora:


Přihláška ke stažení zde: přihláška_2018Děti mají zajištěno celodenní stravování a pitný režim. Docházející začínají dopolední svačinou a končí svačinou odpolední. Jede večer také bude typický táborák s opékáním buřtů.

 

Děti se mohou těšit na pokrmy z následujícího jídelníčku:

 


 

Sokolský příobecní tábor "Za humny jsou věci nepoznané, aneb...